Biển Đông
là nơi như thế nào?

Biển Đông (Donghae) của Hàn Quốc là vùng biển nằm ở phía Đông của Hàn Quốc, là khu vực sinh sống của người dân và là nơi chứa đựng giá tr lịch sử của Hàn Quốc.

Tên gọi Biển Đông đã có cách đây từ 2000 năm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với người dân Hàn Quốc khi Biển Đông được xuất hiện trong câu đầu tiên của Quốc ca Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bản đồ thế giới hiện nay, đôi khi chúng ta sẽ thấy rằng Biển Đông Hàn Quốc được thể hiện là Biển Nhật Bản. 

Cái tên Biển Nhật Bản bắt đầu được sử dụng chính thức từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khi bản đồ thế giới bắt đầu chính thức được sản xuất, và do Nhật Bản nổi lên là một cường quốc ở Châu Á nên Biển Đông bắt đầu được thể hiện trên bản đồ là “Biển Nhật Bản (Sea of Japan)”. 

Khi bản đồ được lập ra, Hàn Quốc nằm dưới sự cai trị của Nhật Bản hoặc đang trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, nên Hàn Quốc đã không thể khiến tên gọi Biển Đông được biết đến một cách chính xác.

Khi đất nước đã ổn định trở lại kể từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên, Hàn Quốc đã nỗ lc không ngừng để đảm bảo rằng Biển Đông và Biển Nhật Bản được thể hiện cùng lúc trên bản đồ.

Bởi vì Tổ chức Thủy văn Quốc tế (IHO) và Hội nghị Liên hợp quốc về Tiêu chuẩn hóa Tên gọi địa lý (UNCSGN) quy định rằng khi tên của các đối tượng địa lý được dùng chung bởi hai hoặc nhiều quốc gia nhưng không thể thống nhất được tên gọi thì các tên gọi được sử dụng bởi mỗi quốc gia có thể được sử dụng cùng một lúc.

Tên Biển Đông vốn chỉ chiếm 3% trên bản đồ thế giới vào thời điểm năm 1999, đã tăng lên 40% vào năm 2022 do các hoạt động quảng bá ra nước ngoài của thanh thiếu niên và nhiều người Hàn Quốc hoạt động tại VANK (Mng lưi Cơ quan tình nguyn ca Hàn Quc).

Biển Đông là biểu tượng của Hàn Quốc và là vùng biển chứa đựng lịch sử Hàn Quốc.

Hàn Quốc sẽ tiếp tục đấu tranh tới cùng vì tên gọi của Biển Đông.

<Tài liệu tham khảo>
https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3838/contents.do