Thông tin cơ bản về
Hàn Quốc

Thông tin cơ bản về Hàn Quốc

  • Thủ đô: Seoul
  • Quốc ca: Ái Quốc Ca (Bài ca yêu nước)
  • Quốc hoa: Mugunghwa / Loài hoa nở mãi không tàn
  • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn Quốc
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Won Hàn Quốc (KRW)
  • Diện tích:  100,431.849 km2 (Thống kê của Bộ Đất đai và Giao thông năm 2021)
  • Dân số: 51,846,339 người (Thống kê năm 2022)
  • GDP: 1,810.2 triệu USD (Năm 2021)

Kinh tế

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
1,810.2 triệu USD (Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Hàn Quốc, Ngân hàng Thế giới, Cục thống kê Đài Loan năm 2021)

Tổng thu nhập quốc dân
1,650.8 triệu USD (Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Hàn Quốc, Ngân hàng Thế giới, Cục thống kê Đài Loan năm 2020)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế
4.1% (Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Hàn Quốc, Ngân hàng Thế giới, Cục thống kê Đài Loan năm 2021)

GDP bình quân đầu người
34,983.7 USD (Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Hàn Quốc, Ngân hàng Thế giới, Cục thống kê Đài Loan năm 2021)

Thi tiết

Hàn Quốc là quốc gia có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt.

Thời tiết mùa xuân và thu trong xanh và khô, mùa hè nóng ẩm còn mùa đông lạnh khô.

Tuy nhiên nhờ có thời tiết 4 mùa đa dạng như vậy mà chúng ta có thể ngắm hoa vào mùa xuân, cây cối xanh tốt vào mùa hè, lá phong đỏ vào mùa thu và tuyết vào mùa đông.

Mặc dù khoảng thời gian mùa xuân và mùa thu đã bị rút ngắn do những bất thường của khí hậu, nhưng các mùa vẫn có sự thay đổi rõ rệt nên bạn có thể tận hưởng phong cảnh thiên nhiên khác nhau của mỗi mùa ở bất cứ đâu.