Viện bảo tàng

Viện bảo tàng tại Hàn Quốc có thể chia thành 3 loại bao gồm bảo tàng quốc gia do nhà nước lập ra, bảo tàng công do các địa phương lập ra và các bảo tàng tư nhân do các cá nhân lập ra.

Trong đó có thể kể tên một số bảo tàng quốc gia tiêu biểu như Viện bảo tàng trung ương, Viện bảo tàng Hangul và Viện bảo tàng lịch sử Hàn Quốc, còn Viện bảo tàng công tiêu biểu là Bảo tàng kỷ niệm chiến tranh và bảo tàng tư nhân là Viện bảo tàng bánh Tteok, viện bảo tàng Kimchi…

Link trang web các Viện bảo tàng quốc gia Hàn Quốc

gwangju.museum.go.kr    /    gyeongju.museum.go.kr    /    gongju.museum.go.kr

gimhae.museum.go.kr    /    naju.museum.go.kr    /    daegu.museum.go.kr

buyeo.museum.go.kr    /    jeonju.museum.go.kr    /    jeju.museum.go.kr

jinju.museum.go.kr    /    cheongju.museum.go.kr    /    chuncheon.museum.go.kr

iksan.museum.go.kr